Başkanın Mesajı

Merhaba,
Sizleri Ses, Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği Yönetim Kurulu adına selamlıyorum.

Derneğimizin temel amacı ses, konuşma ve yutma bozuklukları alanlarında çalışan uzmanlar arasında bilgi, tecrübe ve bilimsel gelişmelerin paylaşımını sağlamaktır.

Ses, konuşma ve yutma bozukluklarının değerlendirme ve tedavisi Kulak burun boğaz uzmanları, dil ve konuşma terapistleri ile şan-ses ve oyunculuk eğitmenleri başta olmak üzere, çok sayıda tıbbi ve tıp dışı disiplinin iş birliği ve dayanışmasını gerektirir. Bu disiplinler geniş bir “ekibin” birbirini tamamlayan unsurlarıdır.

Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği olarak hedefimiz, Türkiye’de etkin bir ses, konuşma ve yutma bozuklukları camiası oluşturmak, bu geniş spektrumlu uzman grubu arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak, uzmanların konuya olan ilgilerini arttırıp, bilgilerini geliştirmelerine olanak sağlamak, bu bozukluklar alanında toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve bu bozuklukların önlenmesi veya erken tanınması konularında faaliyetlerde bulunmaktır.

Prof. Dr. H. Hakan Coşkun
Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği Başkanı

E-Bülten Kayıt